050-5242429
ועדת הערר מתכנסת בהרכב של שלושה רופאים ובסופה ניתנת המלצה אל משרד הרישוי האם לקבל את הערר על המכון הרפואי לבטיחות בדרכים או האם להותיר את החלטת המרב"ד על כנה.